Alătură-te echipei

OFERTA EDITORIALĂ

 

 • Contract de editare pe o perioadă de doi ani
 • Drepturi de autor  de până la 50% din totalul vânzărilor
 • Tirajul minim acceptat este de 300 de bucăţi
 • Obţinerea ISBN-ului şi a descrierii CIP
 • Corectura manuscrisului
 • Realizarea grafică a coperţilor (sau, în cazul în care există deja o propunere din partea autorului, prelucrarea acestora astfel încât să corespundă standardelor de calitate impuse de către editură)
 • Recenzii scrise de partenerii editurii UP
 • Promovarea pe canalele de social media a autorului şi a lucrării sale, precum şi organizarea de concursuri şi evenimente online şi participarea activă a editurii la iniţiativele venite din partea autorului în materie de promovare
 • Promovarea pe site-ul editurii prin campanii periodice
 • Posibilitatea participării la evenimentele organizate de către editură
 • Organizarea de către editură a lansării în Bucureşti, într-o locaţie aleasă de comun acord cu autorul

Important!

NU publicăm poezie, dezvoltare personală și lucrări de nonficțiune 


ETAPELE PUBLICĂRII


Pentru a vă face o idee cu privire la cărţile pe care le publicam şi domeniile de interes ale publicului nostru, vă rugăm să consultaţi catalogul editurii înainte de a ne transmite propunerea dumneavoastră.

  – Un fragment de 5.000-10.000 de cuvinte (cu diacritice), un sinopsis de 1.500 de semne şi C.V.-ul autorului. Fragmentul trimis va fi evaluat din punctul de vedere al valorii literare. Editura îşi rezervă dreptul de a nu motiva refuzul de publicare și de a nu contacta fiecare aplicant în parte. În cazul în care lucrarea va fi acceptată, se va trece la următoarea etapă.

– Trimiterea manuscrisului in format Word. Nu trimiteţi textele fără diacritice sau cu greşeli de culegere!

– Analiza durează maxim şaizeci zile lucrătoare.

– În cazul avizării pozitive a conţinutului, editura va stabili detaliile tehnice (tehnoredactare, copertă etc.), precum si cele care ţin de editare (forma, structura și conținutul lucrării) nu înainte de a fi semnat un contract cu autorul.

– Contractul prevede condiţiile şi cerinţele în care va fi executată lucrarea.

– Redactorul de carte face o primă șlefuire a textului, intervenind chiar din punct de vedere gramatical și ortografic; mai mult, redactarea poate fi și de ordin stilistic, redactorul putând recurge și la schimbări de topică, la scurtarea frazelor, reformulări etc., toate aceste modificări făcându-se cu acceptul autorului.

– Editura pregăteşte forma finală pentru tipar şi o prezintă autorului. Autorul raspunde de originalitatea lucrării. În contractul dintre părţi se specifică faptul că editura nu va publica manuscrisul fără acordul autorului.

– Autorul va fi consultat şi va da Bun de Tipar (BT) pentru copertă şi text.

Din tirajul stabilit, 2 exemplare rămân în editura noastră pentru fondul de carte, iar 8 exemplare merg la Depozitul Legal de carte (7 ex. pentru Biblioteca Națională a României, 1 ex. pentru Biblioteca Metropolitană).

Dacă aveţi designul coperţii, aceasta poate fi transmisă ca jpg sau tiff. Imaginile trebuie să aibă rezoluţia minimă de 300 DPI. Grosimea cotorului se calculează în funcţie de numărul final de pagini. Cărţile care au cotorul mai subţire de 8 mm nu pot avea scris pe cotor. Editura UP nu acceptă coperţi cu imagini pentru care autorii nu deţin drepturi de autor ale ilustraţiilor sau pozelor.


CERINTE MANUSCRISVă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos de formatare a manuscrisului pe care îl trimiteți spre evaluare.

Minime reguli de dactilografiere a unui text:

 • Inserați diacriticele. Multe cuvinte își schimbă sensul dacă sunt scrise fără diacritice și pot schimba chiar și sensul propoziției sau frazei din care fac parte. Creierul ghicește, de regulă, sensul corect, dar pentru că textele procesate de noi sunt literare, este necesar ca lectorii să poată citi sensul dorit de autor.
 • Virgula se pune imediat după cuvânt. Nu inserați spațiu înainte de virgulă și, în general, NU inserați spațiu înainte de semnele de punctuație: unele texte se formatează la lectură și operațiunea Justify depărtează, de regulă, cuvintele între ele. Astfel, virgula ori alt semn de punctuație rămân singulare și împiedică o lectură coerentă.
 • Inserați spațiu după virgulă, ca de altfel după orice alt semn de punctuație. Nu-l (o) legați de cuvântul următor din aceleași considerente ca mai sus.
 • Nu scrieți prescurtat. Un manuscris literar nu este o notiță de blog sau un curs școlar. Prescurtările pot împiedica înțelegerea unui text.
 • Nu scrieți manuscrisul cu MAJUSCULE: manuscrisul nu trebuie să fie scris cu majuscule pentru că ne va împiedica să lecturăm/procesăm textul.
 • Nu folosiți text subliniat. Acolo unde este posibil, înlocuiți textul subliniat cu italice.

Sfaturi privind editarea

 • Fonturi: Times New Roman sau Calibri. Fontul final va fi stabilit ulterior.
 • Folosiți tasta enter pentru a trece la un alt paragraf sau la un rând nou. Evitați folosirea tastei SPACE pentru acest lucru.
 • Folosiți combinația de taste Ctrl + Enter pentru a începe un capitol nou la început de pagină
 • Paragrafele vor fi începute cu un singur tab, de preferință de 0,5 inch (nu folosiți tasta SPACE pentru diferențierea paragrafelor) .
 • Note de subsol, headere și numerotare automată (folosiți funcțiile de numerotare și cele de note de subsol și headere) .

Ce trebuie să evitați atunci când formatați fișierele:

 • Coloane în interiorul textului. Editura UP oferă layout-uri standard de carte. Introducerea de coloane poate corupe aspectul final al lucrării.
 • Text subliniat sau ghilimele. Acolo unde este posibil, înlocuiți textul subliniat sau ghilimelele cu italice.
 • Note de subsol introduse în pagină. Dacă aveți note de subsol, marcați aceste note la sfârșitul capitolului sau al lucrării.
 • Imaginile inserate în manuscris.
 • Caractere de tip Wingdings, marcatori de tip symbol sau caractere care nu sunt disponibile în fontul curent utilizat. Folosiți marcatorii impliciți ai procesorului dvs. de text și menționați separat, într-un text de comentarii, eventualele caracteristici specifice ale textului.
 • Înscrierea numelui dvs. pe fiecare pagină.
 • Textele trimise în format .txt nu vor fi luate în considerație.

Formatul fișierului (fișierelor) în care acceptăm imaginile (dacă există):

– .jpg, .jpeg, .tiff.

Manuscrisul inclus într-un singur fișier:

Vă rugăm să creați un singur fișier pentru întreg manuscrisul. Nu trimiteți, de exemplu, fișiere separate cu fiecare capitol sau pagină.

Manuscrisele se vor trimite pe adresa manuscrise@edituraup.ro